Vážení přátelé,
Vítáme srdečně Vás všechny, vystavovatele i návštěvníky na mezinárodní výstavě koček.
Doufáme, že výstava potěší vystavovatele i návštěvníky a bude nejkrásnější odměnou celému realizačnímu týmu.

Výstavní výbor
Dear exhibitors, Welcome on our show.
We hope you enjoy your time on our show and will be back in the future.

 

Program výstavy –  time schedule:

 

 • (sobota/Saturday)
 • 7,30 – 9,00 hod Přejímka zvířat      -       Veterinary control
 • 7.30 – 9.00 hod Hlášení změn      -      Changes
 • 9.30 – 14.00 hod Posuzování      -      Judging time
 • 15.00 – 18.00 hod Volba nejlepších zvířat      -      Best in Show
 • 18.00 hod Ukončení výstavy      -      End of show

 

 

 • (neděle/Sunday)
 •  7.30 – 8.30 hod Přejímka zvířat      -      Veterinary control
 •  7.30 – 9.00 hod Hlášení změn      -      Changes
 •  9.30 – 14.00 hod Posuzování      -      Judging time
 •  15.00 – 16.00 hod Volba nejlepších zvířat      -      Best in Show
 •  16.30 hod Ukončení výstavy      -       End of show

 

Vystavovatelé mohou svou kočku předvést posuzovateli sami, stewardi jsou k dispozici.
Exhibitors may present their cats themselve, stewards will be avaible.