5. 12. 2020 a 6. 12. 2020

dvě jednodenní MVK OLOMOUC

pavilon A výstaviště Flora

 

 

Pozvaní posuzovatelé : 

 

Uzávěrka 27.11. 2020 nebo naplněním kapacity.

 

Přihlášky zasílejte na adresu:

 kockyolomouc@email.cz 

 

on-line přihlášky:

 

mobil: +420 606 955 111 

V š e ch n y    p o ž a d a v k y    u v á d ě j t e    do   přihlášky.

Klecné (bez kokard)

pro členy ČSCH

       1 den                  2 dny

1. kočka - všechny třídy

600 Kč

900 Kč

2. a každá další kočka

500 Kč

600 Kč

Vrh (dvouklec)

700 Kč

1 000 Kč

Dvouklec pro jedno zvíře

+300 Kč

+600 Kč

13c

zdarma

Platba u přejímky + 200 Kč

Židle možno půjčit za poplatek 50,- Kč

Klecné a ostatní poplatky posílejte

na účet FIO banky č. 2900323226 / 2010

„do zprávy pro příjemce napište jméno vystavovatele“

 

Stewardi dostanou občerstvení a budou odměněni viz. www.kockyolomouc.unas.cz

 

Veterinární podmínky:

Všechny kočky musí být očkovány proti panleukopenii a kočičímu herpesviru a kalciviru. Toto očkování musí být provedeno nejméně 15 dnů před konáním výstavy. Platnost očkování musí být vyznačena veterinárním lékařem, který očkování provedl, v pasu nebo v očkovacím průkazu kočky. Očkování proti vzteklině se řídí platnými národními ustanoveními - všechny kočky které nežijí na území ČR musí být naočkovány proti vzteklině*. Majitelé bílých koček musí předložit potvrzení o vyšetření sluchu.

*Kočky trvale chované v ČR nemusí být očkované proti vzteklině.

Všechny kočky musí mít ostříhané drápky.

 

Výstavní podmínky:

Přejímka zvířat - sobota 7,30 – 9,00 hod., neděle 7,30 – 8,30 hod, nutno mít s sebou potvrzení o přijetí. Vlastní klec, prosím nahlaste předem.

Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby si mohou přinášet kočky k posuzování sami, stewardi budou k dispozici.

Každý vystavovatel vystavuje na vlastní riziko.

Kočky se musí nacházet v dekorovaných klecích po celou dobu výstavy tj. od 9.00 do 18.00 hod ( v neděli do 16,00)

Změny tříd musí být nahlášeny písemně předem nebo nejpozději do 9.00 hod výstavního dne.

V ostatním platí Výstavní řád ČSCH-SCHK.

Předčasné odchody pouze po písemné domluvě před konáním výstavy, jiné budou zpoplatněny. Nepovolené odchody budou mít za následek anulování výsledku.

 

Parkování za poplatek v areálu výstaviště.