Výstavní výbor - show team

 

Ředitel: Jaroslav Pánek +420 724 777 087

ja.pan@seznam.cz

 

Katalog: Lucie Pánková +420 606 955 111

lucie.pankova@seznam.cz

 

stánkový prodej: Ilona Bartoňková +420 731 466 274

ilona.bartonka@seznam.cz

 

Pokladník: Martina Křížová

 

Členové: Ilona Bartoňková, Markéta Gambová, Petr Tomášek, Ivana Michalcová

 

Na přípravě výstavy a zajištění jejího průběhu se aktivně podíleli další členové pořádající organizace a

jejich rodinní příslušníci.

 

Zdravotní dozor: MUDr. Jitka Suská

 

Veterinární dozor: MVDr. Jitka Tesaříková

 

Šéfsteward: Martin Seidler

 

Stewardi: zájemci hlaste se na meil:  lucie.pankova@seznam.cz